I FOKUS: Konsumtionen av rörligt material är under förändring

09 januari

Att vi människor konsumerar stora mängder rörligt material är idag en självklarhet – sociala medier och nyhetsmedier är bara några av de medier som använder rörligt material för att underhålla, informera och marknadsföra produkter/tjänster. Det är lätt för avsändare att effektivt nå ut med sitt budskap och lätt för mottagare att konsumera materialet.

Den genomsnittliga tid som en vuxen människa aktivt spenderar framför sin smartphone varje dag är 2 timmar och 45 minuter. Motsvarande siffra för unga vuxna i åldrarna 15–24 år är hela 4 timmar (1). Med andra ord, vi spenderar mycket tid framför våra smartphones. Den tid och det engagemang vi lägger in i dessa enheter ger upphov till att våra beteendemönster är i ständig förändring, då nya programvaror och ny teknik konstant introduceras och implementeras i våra liv. En förändring som vi som producenter ständigt måste vara medvetna om och identifiera för att kunna leverera material som når fram med bäst effekt.

Fler bildförhållanden att ta i beaktning
De senaste åren har företag i större utsträckning börjat ta sig in på sociala medier och etablerar sin närvaro genom rörligt material på bl.a. Snapchat, Instagram och Facebook. Detta innebär att det traditionella bildförhållandet utmanas då Snap stories, Insta stories och Händelser, vilka är vertikala i sitt bildförhållande, är stora källor till det material som konsumeras.

Dessa typer av kanaler förändrar vårt beteende vad gäller skärmorienteringen av smartphones, då det har visat sig att hela 94% av de som konsumerar video på smartphones håller enheten fortsatt i vertikalt läge. Det är alltså låga 6% som tar del av material i det horisontella läget, vilket är en stark indikator på att många produktioner egentligen inte möter användarens behov eller verkliga användning.

Hur och var det rörliga materialet ska publiceras sätter ramen för med vilket bildförhållande det ska produceras. Ska det rörliga materialet visas på traditionella skärmar? Publiceras på Instagram? Publiceras på Facebook Händelser? Alla dessa distributionskanaler sätter egna ramar och ger olika förutsättningar för hur användaren sedan kommer att konsumera detta.

Med detta sagt ska vi såklart inte frångå det traditionella bildförhållandet – det är däremot inte längre den självklara utgångspunkten så fort en videoproduktion planeras. Så nästa gång det planeras att ta fram nytt rörligt material – fundera en extra gång på vilka plattformar det ska publiceras på och därmed vilka format som kan tänkas bli aktuella. Är det stående, liggande eller rektangulärt bildförhållande – eller kanske samtliga av dessa för att fullt ut möta användaren.

Ljudet blir sekundärt
Då vi idag konsumerar rörligt material helt oberoende av kontext ges vi helt andra förutsättningar att ta till oss information än vad vi tidigare gjort. Ofta läggs stora summor på en genomarbetad ljudläggning, som t.ex. speakers. Men hur når detta egentligen fram i ett samhälle där vi människor konsumerar videos på språng, på bussen och andra offentliga miljöer? Där det inte är socialt accepterat att basunera ut ljudet på den aktuella videon som spelas, för alla att höra.

Ett led i denna utveckling är att ljudet i rörligt material som konsumeras via smartphones börjar ses som sekundärt, och ibland till och med helt överflödigt. Fokuset hamnar istället på det visuella – att på kort tid, genom framför allt kort text, få fram budskapet helt bortkopplat från kravet på en ljudutgång.

Huffington Post och KIT är två kanaler som har tagit fasta på detta, och som med stor framgång förmedlar information och nyheter till sina följare. Varje video är mellan 1:00–1:30 minuter långa, och rubriker samt undertexter är i fokus. Om videon har ljud har de sett till att samma information finns att inhämta genom visuella element – inget lämnas åt slumpen.

Dessa två punkter ovan är en minst sagt intressant utveckling och ett tydligt bevis på hur föränderliga våra vanor är. Något vi ständigt måste utvärdera och möta för att kunna ta fram genomtänkta strategier och produktioner.

Är detta något som intresserar även dig? Välkommen att kontakta oss så pratar vi mer!

Bläddra mellan inlägg

Kontakta oss

031-83 42 40 • info@mkmedia.se • Gamla Almedalsvägen 3, 412 63 Göteborg