Nyheter

Att vi människor konsumerar stora mängder rörligt material är idag en självklarhet – sociala medier och nyhetsmedier är bara några av de medier som använder rörligt material för att underhålla, informera och marknadsföra produkter/tjänster. Det är lätt för avsändare att effektivt nå ut med sitt budskap och lätt för mottagare att konsumera materialet.

Den genomsnittliga tid som en vuxen människa aktivt spenderar framför sin smartphone varje dag är 2 timmar och 45 minuter. Motsvarande siffra för unga vuxna i åldrarna 15–24 år är hela 4 timmar (1). Med andra ord, vi spenderar mycket tid framför våra smartphones. Den tid och det engagemang vi lägger in i dessa enheter ger upphov till att våra beteendemönster är i ständig förändring, då nya programvaror och ny teknik konstant introduceras och implementeras i våra liv. En förändring som vi som producenter ständigt måste vara medvetna om och identifiera för att kunna leverera material som når fram med bäst effekt.

Fler bildförhållanden att ta i beaktning
De senaste åren har företag i större utsträckning börjat ta sig in på sociala medier och etablerar sin närvaro genom rörligt material på bl.a. Snapchat, Instagram och Facebook. Detta innebär att det traditionella bildförhållandet utmanas då Snap stories, Insta stories och Händelser, vilka är vertikala i sitt bildförhållande, är stora källor till det material som konsumeras.

Dessa typer av kanaler förändrar vårt beteende vad gäller skärmorienteringen av smartphones, då det har visat sig att hela 94% av de som konsumerar video på smartphones håller enheten fortsatt i vertikalt läge. Det är alltså låga 6% som tar del av material i det horisontella läget, vilket är en stark indikator på att många produktioner egentligen inte möter användarens behov eller verkliga användning.

Hur och var det rörliga materialet ska publiceras sätter ramen för med vilket bildförhållande det ska produceras. Ska det rörliga materialet visas på traditionella skärmar? Publiceras på Instagram? Publiceras på Facebook Händelser? Alla dessa distributionskanaler sätter egna ramar och ger olika förutsättningar för hur användaren sedan kommer att konsumera detta.

Med detta sagt ska vi såklart inte frångå det traditionella bildförhållandet – det är däremot inte längre den självklara utgångspunkten så fort en videoproduktion planeras. Så nästa gång det planeras att ta fram nytt rörligt material – fundera en extra gång på vilka plattformar det ska publiceras på och därmed vilka format som kan tänkas bli aktuella. Är det stående, liggande eller rektangulärt bildförhållande – eller kanske samtliga av dessa för att fullt ut möta användaren.

Ljudet blir sekundärt
Då vi idag konsumerar rörligt material helt oberoende av kontext ges vi helt andra förutsättningar att ta till oss information än vad vi tidigare gjort. Ofta läggs stora summor på en genomarbetad ljudläggning, som t.ex. speakers. Men hur når detta egentligen fram i ett samhälle där vi människor konsumerar videos på språng, på bussen och andra offentliga miljöer? Där det inte är socialt accepterat att basunera ut ljudet på den aktuella videon som spelas, för alla att höra.

Ett led i denna utveckling är att ljudet i rörligt material som konsumeras via smartphones börjar ses som sekundärt, och ibland till och med helt överflödigt. Fokuset hamnar istället på det visuella – att på kort tid, genom framför allt kort text, få fram budskapet helt bortkopplat från kravet på en ljudutgång.

Huffington Post och KIT är två kanaler som har tagit fasta på detta, och som med stor framgång förmedlar information och nyheter till sina följare. Varje video är mellan 1:00–1:30 minuter långa, och rubriker samt undertexter är i fokus. Om videon har ljud har de sett till att samma information finns att inhämta genom visuella element – inget lämnas åt slumpen.

Dessa två punkter ovan är en minst sagt intressant utveckling och ett tydligt bevis på hur föränderliga våra vanor är. Något vi ständigt måste utvärdera och möta för att kunna ta fram genomtänkta strategier och produktioner.

Är detta något som intresserar även dig? Välkommen att kontakta oss så pratar vi mer!

Vi är inne på sista arbetsveckan innan jul så vi vill passa på att tacka för året som har gått och önska alla våra kunder, leverantörer och vänner en riktigt god jul och gott nytt år – så ses vi 2019!

Öppettider under jul
Vi har lägre bemanning under mellandagarna. Vid akuta webbärenden, maila support@mkmedia.se, så tar vi hand om ditt ärende så snart vi kan under kontorstid. Gäller det grafiska ärenden, kontakta Fia på fia@mkmedia.se.

 

Julen står för dörren och för de flesta av oss står mat och gemenskap i fokus. För vissa är tanken på jullov och helgledigheter dock betydligt mindre glädjefylld än för andra. För allt för många överskuggas tillvaron av oron över hur man skall få maten att räcka till när skolan stänger och barnen äter alla måltider hemma.

I stället för att ge julklappar till kunder och leverantörer så skänker vi på mkmedia i år en julgåva till Göteborgs Stadsmission – för att hjälpa till att fylla kylskåpet hos fler familjer i jul.

Vi har under året som gått arbetat med många kunder, gamla som nya, och en nyare bekantskap är Asarina Pharma som kontaktade oss i våras.

Asarina Pharma är ett svenskt pharmabolag specialiserat på kvinnohälsa. Genom sin utveckling av Sepranolon utvecklar de världens första dedikerade behandling av PMDS, den svåraste formen av PMS, som drabbar 1 av 20 kvinnor.

När vi startade vårt samarbete var Asarina Pharma i behov av att stärka sin visuella identitet och behövde en partner för löpande framtagning av nytt material – tryckt såväl som digitalt.

Vi tog tillsammans fram en starkare grafisk profil och vässade deras visuella uttryck, för att sedan övergå i ett mer produktionsinriktat samarbete. Vi har hittills hjälpt dem att designa och producera foldrar, tidningsannonser för annonsering i flera europeiska länder, digitala banners, rollups, handouts, mappar och mycket mer.

Ett väldigt givande samarbete, då det är stärkande att se kunden anta en starkare position på marknaden

Läs mer om caset här.

Om ni kör förbi oss ute på Gamla Almedalsvägen och ser att jalusierna är nere – frukta ej att vi har klappat igen! Förmodligen är det så att det just då pågår en fotografering i vår fotostudio. Ja, ni läste rätt – mkmedia har numera en studio inhouse.

Det var när vi flyttade från Gårda till Almedal 2015 som vi dammade av lådor med backdrops, stativ, blixtar och softboxar – en gömd skatt från mkmedias forna tid då ett av huvudspåren var filmproduktion. En skatt alldeles för dyrbar för att ligga nerpackad på en vind, när vi dessutom har kompetensen för foto- och filmproduktion här mitt bland oss på mkmedia.

Vi ser ett behov hos våra kunder av att få fram foto- och filmproduktioner utan de (ibland) långa ledtiderna som kan uppstå när en fotograf ska bokas och datum ska passas in. Då vi sköter allt från bildmanus till produktion och distribution blir processen effektiv och relativt kort.

Så numera förvandlas vår entré med jämna mellanrum till en fotostudio då jalusierna dras ner, soffan flyttas bort, backdropen rullas ut och blixtarna tänds. En fotostudio perfekt för porträtt på ditt företags anställda, eller produktfoton för att på bästa sätt framhäva er produkt/tjänst. Även enklare filmproduktion, så som en produkt- eller instruktionsvideo, är något vi gärna tar oss an.

Välkommen in i studion!

 

Vi har haft Svenska Innebandyligan som kund sedan 2013 och i med att de i våras uppdaterade sin grafiska profil var den även dags att ge hemsidan ett lyft. Innan sommaren påbörjades arbetat och i nära samarbete med kunden tog vi fram en ny layout som numera går hand i hand med den nya brandingen.

Förutom layouten såg vi även över användarupplevelsen på sidan där en av utmaningarna var att göra den omfattande statistiken och dess tabeller tydlig och lättillgänglig för mobilanvändaren.

Läs mer om caset här.

Villanytt är en återkommande kund som vi bland annat hjälper med deras magasin som går ut till villaägare i Västsverige varje månad. Våren 2018 lades även fokus på Villanytts hemsidan som fick sig en uppfräschning.

Villanytt önskade sig en modern och stilren hemsida där de kan publicera både artiklar och filmer. Innehållet på sidan är noggrant kategoriserat så att besökarna lätt ska hitta artiklar inom önskat ämne. Extra fokus lades även på inläggssidorna för att ge besökaren en behaglig läsupplevelse.

Läs mer om caset här.

Hemsidan är färdigprogrammerad, texterna ligger där de ska och det enda som återstår är att komplettera med bilder. Kul enligt vissa, svårt tycker andra.

Bilder kan, om de används på rätt sätt, vara ett effektivt sätt att fånga besökarens uppmärksamhet, framkalla starka känslor och förstärka ditt budskap. I denna tredje del av vår bloggserie om UX kommer vi därför ge handfasta tips som är bra att ha med sig när det är dags att populera hemsidan med just bilder.

Tidigare inlägg i UX-serien
Del 1: Vi har gått från att klicka till att scrolla
Del 2: När besökaren inte scrollar

 

Vad är syftet med bilden?

Ska bilden väcka känslor eller ska den förtydliga något i texten? Hur viktig är bilden i förhållande till texten? Fundera på vilket syfte bilden ska fylla och vilken funktion den ska ha på hemsidan. Då blir det också lättare att välja motiv.

Väcka känslor
Bilder som väcker känslor hos besökaren är ett effektivt sätt att förstärka innehållet på hemsidan och försätta läsaren i önskad sinnesstämning. Bilderna kan både visas i samband med annat innehåll alternativt fungera som en introduktion, där man sätter tonen innan det huvudsakliga budskapet lyfts fram, som därmed förstärks. Tänk dock på att en bild kan väcka olika känslor hos olika besökare. Välj bilder med omsorg.

Förtydliga texten
Behöver texten kompletteras med förklarande bilder? Ibland stämmer det gamla uttrycket – en bild säger mer än tusen ord. Krångla inte till det för besökaren. Om något kan förklaras snabbare med hjälp av en bild, så gör det. Att använda sig av tabeller, diagram, ritningar, flödesschema mm är ett effektivt sätt att förenkla information som annars kan upplevas som komplicerad i löpande text.

 

Egenproducerade bilder eller stock-foton?

Egenproducerade
Att ta egna bilder kan vara både tidskrävande och kostsamt. En fotograf ska anlitas, eventuella medarbetare ska ta sig tiden att posera käckt framför kameran och kontoret behöver rensas på pappershögar och kaffekoppar. Resultatet då? Jo, det är ofta värt både tiden och pengarna.

Stock-bilder
Genuinitet, tydlighet och ärlighet blir viktigare och viktigare på nätet. Vi vill i allt större utsträckning veta vem det är vi exempelvis ska handla av eller tänker anlita. Det skapar både trygghet och mervärde för produkten eller tjänsten. Stock-bilder, alltså bilder som kan köpas av bildbanker, i all ära – men det är svårt att förmedla genuinitet med den typen av bilder, speciellt eftersom risken är stor att just dina bilder används av flera olika företag och i helt andra sammanhang.

 

Olika typer av bilder

Rörliga bilder och gif:ar
Det är sant att ögat dras till saker som rör sig och kanske är det just därför som bildspelet, som vi så ofta ser i webbdesign, blivit så populärt. Det i kombination med att få in mycket information på en så liten yta som möjligt. Dessvärre har det visat sig att de klassiska bildspelen inte är fullt så effektiva som man hoppats på. Risken är stor att besökaren inte hinner läsa budskapet innan det försvinner, blir irriterade och scrollar i stället vidare neråt på sidan. Mer effektivt är istället att använda sig av subtila animationer. Exempel på detta kan vara ikoner som som rör sig eller byter skepnad utan att störa själva läsningen. Animationer kan också användas för att förtydliga grafer, ritningar eller funktioner.

 

Produktbilder

För att kompensera att besökaren inte kan se eller ta på produkten i verkligheten är det viktigt att ge en så tydlig bild och helhetsuppfattning av produkten som möjligt.

Vinklar
Försök att visa flera vinklar av produkten, och glöm inte att visa exempelvis insidan av ett objekt om det är en viktig produktdetalj.

Detaljer
Dekorationer, knappar, material, sömmar mm. Detaljerna är ofta det som gör att en produkt skiljer sig från en annan. Visa gärna produkten med och utan en eventuell förpackning.

Miljö
Förutom att visa produkten mot en neutral bakgrund kan det även vara bra att visa produkten i de miljöer som den kan tänkas användas i. Det kan både fungera som inspiration men även ge besökaren en uppfattning om produktens storlek.

 

Sammanfattning

Det var lite kort om hur man ska tänka när det är dags att populera sin hemsida med bilder. Viktigast av allt – ha bildens syfte klart från början, då blir resten så mycket enklare. Om möjligt – ta egna bilder i stället för att använda stock-bilder. Ska bilderna vara rörliga? Tänk less is more. Och sist men inte minst. Låt dina besökare syna dina produktbilder i sömmarna.

Lycka till!

Yes, vi scrollar vidare inom ämnet scrollning.

I förra inlägget, i vår bloggserie om UX, kunde ni bland annat läsa om uttrycket ”above the fold”, vad det innebär och var uttrycket kommer ifrån. Vi fick även lära oss att vi idag scrollar betydligt mer än tidigare och att man därav inte ska vara rädd för att placera mer information längre ner på sidan, under ”the fold”.

I detta inlägget ska vi i stället fokusera på utebliven scrollning. För den finns. Tyvärr. Med hjälp av olika analyseringsverktyg kan man se att besökaren ibland stannar betydligt högre upp på sidan än vad som är önskvärt. Vi reder ut varför – och såklart, hur man kan lösa det.

Har besökaren tillräcklig med information som det är?

Har besökaren varit inne på din sida tidigare? Kanske har besökaren redan tagit del av den informationen som finns på sajten och är nu redo att konvertera i sidans topp? I så fall, grattis!

Lösning
Alles gut. Ingen lösning behövs här.


Har besökaren hamnat fel?

Din hemsida var helt enkelt inte vad personen i fråga var ute efter. Man kan inte behaga alla.

Lösning
Se över informationen på sidan. Är den relevant för din produkt/tjänst? Besökare är bra, men det ska vara rätt besökare.

Är informationen ”above the fold” tillräckligt intressant?

Har du lyckats väcka ett intresse hos besökaren? Om inte informationen ”above the fold” är tillräckligt intressant, varför skulle då informationen längre ner på sidan vara det? Det är av yttersta vikt att locka besökaren till mer läsning. Det är så besökaren lär sig om just dina produkter eller tjänster för att sedan känna sig tillräckligt trygga med att konvertera.

Lösning

  • Placera din mest övertygande och lockande information ”above the fold”. På så vis kommer du väcka en nyfikenhet om vad som finns att vänta längre ner på sidan.
  • Ge dina besökare en tydlig introduktion om vad sidan handlar om. Självklart kommer de avbryta sin scrollning neråt om de upptäcker att sidan innehåller irrelevant information för just dem.
  • Locka med spännande bilder och grafik. Informativa bilder väcker besökarens uppmärksamhet, samtidigt som de kan lätta upp längre textstycken. Var dock noga med att bilderna är relevanta till innehållet, de ska tillföra information, inte ta uppmärksamheten från texten.

Tror besökaren att de nått botten på sidan?

Detta fenomen kallas för “false bottom” och innebär helt enkelt att besökaren tror att de nått botten på en hemsida utan att de gjort det. Felplacerad grafik, för långa avstånd mellan textstycken mm kan lura besökaren att det inte finns mer information att hämta. Tester har visat att besökare är mer än villiga att scrolla neråt på en sida – så länge de vet att det finns mer information att tillgå.

Lösning
Ge dina besökare en tydlig signal om att det finns mer information längre ner på sidan. Ett tydligt sätt att göra detta är att uppmana besökaren att scrolla neråt genom att placera en neråt-pil precis innan “the fold”. För extra tydlighet kan man även addera en skriftlig uppmaning till om att besökaren ska scrolla neråt.

Analysera din sida – och var ärlig

Scrollar besökarna för lite på din sida? Försök då ta reda på vad det är (eller vad det inte är) som får dem att lämna sidan. Analysera sidan med hjälp av ett analyseringsverktyg samt ovanstående punkter och var kritisk. Är informationen tillräckligt intressant – eller ens relevant? Och är det tydligt för besökaren att det går att scrolla neråt, eller tror de att de nått sidans slut? Var på sidan slutar flest besökare att scrolla? Finns det något mönster

Lycka till!

Kontakta oss

031-83 42 40 • info@mkmedia.se • Gamla Almedalsvägen 3, 412 63 Göteborg